Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

3

Ångelstaskolan, Samhällskunskap, åk 2, Lilla aktuellt

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi diskuterar aktuella samhällsfrågor. Kommer att samtala om demokrati (valet 11/9 2022).

Mål

Du ska kunna:

  • diskutera olika aktuella samhällsfrågor
  • reflektera kring elevnära samhällsfrågor

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få träna genom att:

  • titta på veckans händelser i "Lilla aktuellt".
  • delta i samtal kring det vi sett i par och i grupp.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

  • diskutera och reflektera om samhällsfrågor

Du kommer att få visa dina förmågor när du:

  • diskuterar och reflekterar

Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback