Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Geometri vt-22

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Vi arbetar med området Geometri. Du kommer att få lära dig mer om: - talet pi - cirkelns omkrets och area - cirkelsektorns omkrets och area - begränsningsyta och mantelyta - areaenheter - skala och likformighet

Undervisningens utformning och hur eleverna får visa sina förmågor:

 • genomgångar och diskussioner
 • färdighetsträning av de konkreta målen
 • laborativa aktiviteter 
 • problemlösning 

Eleven kommer att få visa sina förmågor genom:

 • muntligt deltagande under lektionstid
 • skriftliga uppgifter
 • arbete på datorn 

Konkretiserande mål:

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • markera diameter, radie och medelpunkt i en cirkel
 • beräkna cirkelns omkrets och area med hjälp av formler
 • beräkna cirkelsektorns omkrets och area med hjälp av formler
 • beräkna begränsningsyta och mantelyta för olika geometriska objekt
 • enheter för area
 • omvandla mellan olika areaenheter
 • räkna med skala 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback