Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik, Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Energi i samhället

Introduktionsprogrammen, Borlänge · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

I det här arbetsområde kommer vi att undersöka olika energikällor och deras för-nackdelar på samhället och miljö.

Syfte:

Att  använda kunskaper i fysik, biologi och kemi för att granska information, kommunicera, resonera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle.

*****************************************************************************************

Genomgång:

Ni kommer att arbeta i grupper om tre, så att varje grupp väljer en energikälla som ger oss Elektricitet (t.ex. solenergi, vindkraft, kärnkraft, kolkraft, vattenkraft, bioenergi osv) och presentera muntligt (Powerpoint) följande:

1. Förklara energikälla: Hur får man El-energi från den källa, alltså vilken energiform (rörelse, läge, värme,.. ) som omvandlas till El-energi och hur?

2. Vilka För och nackdelar som energikällan har. 

3. Hur påverkar energikällan miljö, samhället, djur, klimat .. och så vidare?

4.  Hållbar utveckling och globala mål: Hur kan energikällan påverka globala mål både positivt & negativt? 

***********************************************************

 

laborationer på 2047

. Energikällor

. Grundläggande laboration kring elektricitet.

. Energijakt aktivitet på torsdag den 23:e januari

 

************************************************************

 

 

När?

vecka 4,5,6 (genomgång)

veckor 7,8 (presentation)

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Fysik
Kemi
Biologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback