Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Konsten att berätta åk 8

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 19 mars 2020

Hur skriver man en fängslande berättelse? Hur kan man muntligt berätta en historia som fångar lyssnaren? Hur utvecklar man sitt ordförråd? Det är saker som vi kommer att arbeta med under några veckor.

 

Genomförande/undervisning/metod

Under lektionstid kommer vi att gå igenom olika knep för hur man bygger upp en berättelse och hur man kryddar texten med gestaltande beskrivningar. Du kommer att för göra olika övningar som kommer vara till nytta när du skriver en egen berättelse. Parallellt arbetar vi med läs- och ordförståelse.

 
Vad ska du lära dig?
  • Du ska få lära dig hur man bygger upp en novell från idé till färdig text.
  • Du ska få lära dig hur du förstärker din novell genom gestaltande beskrivningar och ett varierat ordförråd.
  • Du ska också få utveckla din muntliga förmåga genom att öva på att berätta.
  • Du ska få utveckla din läsförståelse genom att vi läser korta berättelser tillsammans.
  • Du ska få utveckla din förmåga att ge och ta emot feedback för att sedan kunna bearbeta din egen text.
 
 
Hur ska du visa det?
  • Genom att delta i de olika kortare skriv- och talövningarna som sker under lektionstid
  • Genom att producera en egen novell där vi arbetar med feedback i form av kamratrespons och feedback från pedagog (formativ bedömning)
  • Genom att redovisa en muntlig berättelse med hjälp av bildstöd, där vi arbetar med feedback i form av kamratrespons och feedback från pedagog (formativ bedömning)
  • Genom läsförståelse- och ordförståelsetest.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen
Konsten att berätta
Uppgifter
Läsförståelsetest - novellen Pälsen
Novell - förbättrad
Avsluta novellen "Två Jack i ögonbrynet och en smäll på käften.
Övning i gestaltande personbeskrivning
Novell (skriftlig förmåga)
Muntlig berättelse
Uppgift 7