Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2

Bild VT 20 årskurs 2

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Under vårterminen kommer vi att arbeta kring perspektiv och grunderna i hur en bild är uppbygd. Vi kommer även att arbeta med sagobilder, konstnärer, collage och färglära.

Syfte - Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska utveckla din förmåga att:

 • Skapa bilder där färg, bakgrund och placering blir en naturlig del i bilden
 • Använda bilder som ett verktyg för berättande
 • Använda olika tekniker och material i ditt bildskapande

Bedömning - Vad och hur

Vad du ska lära dig:

 • Grunder i hur linjer och perspektiv kan användas för att tillexempel skapa djup i en bild
 • Ta inspiration från sagobilder och skapa dina egna bilder
 • Använda collageteknik 
 • Utforska färger och få kunskap om bland annat grundfärger och komplementfärger

 

Hur du visar vad du kan:

 • Du visar att du behärskar att bygga upp en bild med förgrund och bakgrund 
 • Du visar att du med stöd av sagobilder kan ta inspiration och skapa egna sagobilder
 • Du visar att du kan använda collageteknik för att skapa en bild 
 • Du visar att du kan grundfärgerna och vad det blir när du blandar dom

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att arbeta med perspektivmålning där vi bland annat kommer rita miljöer och hus 
 • Vi kommer att titta på olika sagobilder och utifrån det arbeta vidare med egna sagobilder
 • Vi kommer att skapa bilder med collage teknik och arbeta kring konstnärer
 • Vi kommer blanda färg och arbeta med kalla och varma färger

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback