Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 2

Djur

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter 7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 

 Globala Målen:

Modersmålslektioner ska också behandla följande Globala Målen:

                  

 

 


Tidsplan: Januari

 

Introduktion

Vi kommer att lära oss om djur och djurens läten. Finns det skillnad mellan läterna som vi hör i Sverige och i Thailand?

Vi kommer att lära oss om djurens karaktärer.

Vi lär oss mer om thailändska konsonanter och vokaler och om det går kan vi lära oss att stava ord med สระอู.

Vi tränar på att läsa enkel mening med สระอา สระอู

Vi tränar på att bygga mening, skriva enkel mening med สระอา สระอู

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 
.
Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska
.
.
Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.
- Läsa djurkort, bilderböcker om djuren
- Eleven kan läsa enkla ord eller enkla meningar. 

 

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.
.
     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen
- Träna på att skriva enkla ord om djur.

- Träna på att skriva och bygga mening på ett enkel sätt.

- Eleven kan skriva enkla ord och meningar. 

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .

.

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. . . .

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

. Träna på att stava  สระอา och สระอู.  - Eleven kan stava ord med  สระอา och สระอู. Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
.
.
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
.
.
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntligt berättande för olika mottagare.
- Vi berättar till varandra om djur som man tycker om och inte tycker om

- Vi berättar gåtor 

- Eleven kan berätta så att de andra förstår helheten. 

- Eleven kan lösa och berätta gåtor.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 
.
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

.
.Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Vi lär oss om hur djur låter i Sverige och hur de låter i Thailand.
- Eleven kan djurens läten från båda länderna. 
Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.p

.
.

 

Övrigt

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter