Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matteborgen 5B

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vi arbetar vidare med bråk, procent, decimaltal, geometri och de fyra räknesätten

Konkreta mål

Du ska:

 • kunna jobba självständigt, i par samt i grupp.
 • be om hjälp då du inte förstår.
 • delta i matematikdiskussioner.
 • problemlösning enskilt och i grupp

Undervisning och arbetsformer

Uppstart med genomgång av mål och gemensam diskussion angående ämnet.

Vi har kontinuerligt gemensamma genomgångar där nya delmoment tas upp.

Du arbetar på egen hand och med hjälp av andra löser ni matematikuppgifterna i boken.

Du kommer att få undervisning om:

 • division med minnessiffra
 • att räkna med överslag
 • läsa och skriva bråk
 • hur man räknar ut en del av ett antal
 • jämföra och storleksordna bråk
 • skriva bråk som decimaltal
 • decimaltalets siffrors värde och namn och hur man räknar med dem
 • sätta ut decimaltal på en tallinje
 • vinklar, (räta, spetsiga och trubbiga) grader, gradskivor och vinkelsumma

Läroplanen

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att räkna division med minnessiffra. 
 • Din förståelse hur man använder överslagsräkning och rimlighetsbedömning. 
 • Din förtrogenhet att läsa, räkna, skriva och storleksordna bråk. 
 • Din förmåga att använda decimaltal och kunna skriva bråk som decimaltal. 
 • Din förmåga att använda vinklar, grader, vinkelsumma och gradskiva.

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, prov och gemensamma övningar.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Matteborgen 5B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback