Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

I matematikens värld

Klöverstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 24 januari 2020

Matematik - ett grundläggande ämne som barnen får vara med om tidigt i livet på många olika sätt. Tal, antal, siffror och former m.m.....allt ska med som bas i barnens matematikryggsäck.

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 200109 av Lotta

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi ser att barngruppen behöver arbeta med sin förståelse för antal och former. Barnen har kommit olika långt i den matematiska kunskapen och vi vill leda dem vidare så de får en god matematisk grund att komma vidare på.

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

 Lpfö - 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för [.....] grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, [……].

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att [……] använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen. 

Kärnämnen:

Abstraktion: att symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler. 
Koncentration: styra och hålla kvar uppmärksamheten.

Vårt lärobjekt kommer i första hand att vara antal och former. Matematik är ett stort ämne och det ingår en mängd olika delar. Vi arbetar med ett flertal av dessa men fokuserar på antal och former. 

Vi vill se att barnen har utvecklat kunskap i att känna igen, och kunna namnge några av de vanligaste formerna. Vi vill även att de ska kunna räkna och se ett lägre antal t ex legobitar. 

 

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

  • Låter barnen se och samtala om kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Vi beskriver formerna och räknar dess kanter.
  • Olika former finns uppsatta på hemvisten.
  • Vi ser på "miniräknarna" på svt-play.
  • Barnen får skapa former med hjälp av olika material.
  • Vi räknar tillsammans med barnen i samlingar och vid andra tillfällen. 
  • Siffer- och antalskort finns uppsatta på hemvisten.
  • Vi leker matematik på ett lustfyllt sätt både ute och inne. Vi tar hjälp av naturmaterial för att se antal och för att bilda former.
  • Barnen får uppdragskort med matematiska uppdrag att utföra.

 

 

 Dokumentation:

Vi dokumenterar på Unikum både på individ- och gruppnivå. Vi skriver lärlogg när vi ser att barnet fått ny kunskap i att kunna se och räkna antal. Vi dokumenterar även när vi ser att barnet utvecklat sitt kunnande om de olika former vi arbetar med.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter