Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Naturvetenskap och teknik- guldvingen 2020

Marbäcks förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 13 januari 2020

Med hjälp av uppmuntran från Klas Klättermus kommer barnen få ökad kunskap om en bättre miljö för djur och människor.

Var är vi? 

 

 Många barn är medvetna om skräpet som finns i naturen inte tillhör där. De påpekar på våra promenader och vill plocka upp skräpet så inte djuren och naturen far illa. 

På våra promenader har vi märkt att barnen är intresserade av vad växter heter, om bären går att äta osv. 

 

Barnen visar intresse för bygg och konstruktion. De konstrurerar med de mjuka byggklossarna, magnetformerna och plusplus.

Vart ska vi?

 

Vi vill öka barnens medvetenhet om hur och varför vi ska återvinna våra sopor. 

Vi vill att barnen får en större förståelse om hur varje individ kan bidra och påverka till en hållbar miljö. 

Vi vill att barnen får en ökad kunskap om växter och djur

 Vi vill att barnen ska utmanas och utvecklas i sin bygg och konstruktionslek.

 

Hur gör vi?

 

 På våra utedagar får vi brev från Klas Klättermus som ingår i vårt gemensamma tema. Brevet innehåller frågor, uppmaningar och uppmuntran till att barnen ska bidra till en bättre miljö för djur och människor. 

Med hjälp av Klas Klättermus kommer vi:

* besöka återvinningsstationer i vår närmiljö,

* lära oss symbolerna för de olika sopkärlen,

* få ökad kunskap genom program som ”barr och pinne räddar världen”, 

* plocka skräp i vår närmiljö,

* hitta olika växter i vår närmiljö,

* få kunskap om vilka insekter och djur som finns i vår närmiljö.

 

 

* Vi pedagoger är delaktiga och inspirerar barnen till att utvecklas i sin bygg och konstruktionlek.

 

Detta kommer att dokumenteras i lärloggar på gruppnivå och individuellt. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter