Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

SO-Skåne

Skegrie skola F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

Du kommer att få lära dig mer om vårt eget landskap. Du kommer att få lära dig om kartor. Vart bor du?

Mål

 • Du ska kunna läsa en enkel karta.
 • Du ska känna till några geografiska begrepp.
 • Du ska lära dig Skånes vapen, flagga, landskapsdjur, landskapsblomma.
 • Du ska ska kunna en del av Skånes geografi, städer, sjöar, åar m.m.
 • Du ska känna till något om Skånes historia.
 • Du ska kunna en del om Trelleborgs kommun, bl.a. historia, geografi, sevärdheter m.m.

Hur ska du lära dig

Titta på film

Läsa faktatexter

Diskussioner

Skriva/ rita

 

Bedömning

Genom att samarbeta med andra i grupp, berätta för mig och klassen, samtala, skriva prov, skriva och rita visar du att du kan:

 • läsa en enkel karta.
 • känner till några geografiska begrepp.
 • kan en del av Skånes geografi, städer, sjöar, åar m.m.
 • känner till något om Skånes historia.
 • kunna en del om Trelleborgs kommun

 

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback