Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6

skriva en dikt

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Du kommer att jobba olika typer av texter under v 3-6

Vi kommer att jobba med olika typer av texter med fokus på poesi och dikter.

 

Efter avslutad område ska du lämna in skriftligt uppgift i form av dikt. Dikten ska innehålla minst tre verser och kännetecknas av specifika poetiska drag.  Den ska läsas inför gruppen med rätt lässtrategi dessutom ska du kunna svara på relaterande frågor kring din dikt. 


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen
ML Tala, lyssna och samtala (åk 1-6)
Uppgifter
Skriv dikt

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback