Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favorit Matematik 2B - Kapitel 1 Klockan

Frötuna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Vi fortsätter att använda oss av Favorit matematik. Målet är att du ska få repetera och befästa dina kunskaper samt skapa djupare förståelse för de olika räknesätten. Där du först ut kommer att få lära dig mer om klockan.

Detta ska du lära dig:

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, tex vid problemlösningar. 

- föra och följa matematiska resonemang, tex vid samarbete, gemensamma genomgångar.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder tex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Kapitel 1.  Klockan

 • Klockan hel och halv timme
 • Klockan, fem i och fem över
 • Klockan, tio i och tio över
 • Klockan, kvart i och kvart över
 • Klockan, tjugo i och tjugo över
 • Klockan, fem i halv och fem över halv
 • Klockan, mäta och jämföra tid

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter
 • arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter
 • arbeta med praktisk matematik
 • delta i diskussioner
 • spela spel med klockuppgifter 
 • färdighetsträna i Favorit Matematikboken

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Du får göra en utvärdering i slutet av kapitlet där du reflekterar kring vad du lärt dig

 • Du får utföra ett avstämningsprov (Summativt prov)
 • Du får formativ bedömning i klassrummet
 • Du är aktiv på genomgångar och använder lektionstiden på rätt sätt
 • Du deltar i gemensamma diskussioner/genomgångar i skolan

 

 

Kunskapskrav

Det vi arbetar med under vårterminen ligger till grund för att nå följande kunskapskrav i åk 3.

Se "kopplingar till läroplanen"


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen
Favorit Matematik 2B - Kapitel 1 Klockan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter