Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Östersjöriket Sverige - Stormaktstid

Stenhammarskolan 4-6, Flen · Senast uppdaterad: 14 mars 2020

Sverige är ett relativt litet land i utkanten av det som är Europa. Under 1600-talet lyckades Sverige ändå att bli ett av Europas största och mäktigaste länder. Hur kunde detta ske och hur påverkade det Sverige, befolkningen där och övriga Europa?

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att ge er kunskap om Stormaktstiden, viktiga händelser och gestalter. Ni kommer att få kunskap om förändringar som skedde under tidsepoken religiösa och politiska och hur de kan ses idag.

Arbetsgång

Vi kommer att läsa texter, svara på frågor, se film och diskutera tillsammans.  

 

Bedömning

Vi kommer att ha ett prov i slutet av arbetsområdet som bedöms. Jag bedömer då:

  • Era kunskaper om Stormaktstiden, händelser och personer från perioden.
  • Era resonemang om orsaker och konsekvenser till förändringar som då sker.
  • Hur saker så som politik och levnadsvillkor förändras över tid.
  • Hur perioden har påverkat och syns i vår tid.
  • Er förmåga att använda relevanta ord för området.

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter
Läxförhör 30/3

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback