Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 3

Termin planering Vt 20 på Thailändska åk F-3

Enheten för flerspråkighet, Ale · Senast uppdaterad: 12 januari 2020

Under vårterminen 2020, kommer vi att ha fokus på att lära oss kunskap i språket att använda i vardagsliv. Dessutom kommer oss lära förstärka ordförråd och jämföra traditioner, festivaler och kultur i Thailand och Sverige stärka deras identitet. Vi kommer också att sjunga och dansa.

 

 Genom undervisning ska eleverna kunna utveckla sig språket för att :

 

- Förstå och samtala om vardags sysselsättning.

- Kan berätta och lyssna på andra.

- Att uttrycka sig varierat och tolka en bild med enkla ord och enkla meningar.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter