Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG06

News Project Eng 6

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 13 januari 2020

All over the world news is covered by newspaper, tv-shows and also on the Internet. In this assignment you will be reading authentic news from the English speaking world and show your understanding in different ways. You work both individually and in groups.

Part one - Reading Monday Jan 13th

Read and write - Chose 3-5 English articles and write a summary of each article in at least 10 sentences. If you find difficult words - make a word list and translate them.

Use your short articles to write key words and prepare to tell your friends about your news - practise!


You can find news to read here:

dailymail.co.uk               nytimes.com

telegraph.co.uk              usatoday.com
thetimes.co.uk
                                      bbc.com
                                      cnn.com

 

 

Part two - Speaking Friday Jan 17th

In groups of 4-5 you will retell your news to your friends using your key words.


 

 

Part three  - Writing Monday Jan 20th

You will write your own news article.


Läroplanskopplingar

Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.

Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.

Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.

Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1