Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6 - 9

Taluppfattning och matematikens grunder

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 19 augusti 2020

Arbetsområdet syftar till att säkra en god taluppfattning, grundläggande begrepp inom matematiken och kunna använda dem i rutinuppgifter och problemuppgifter.

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med kursen är att inkludera samtliga elever genom att metodiskt från grunden taluppfattningen. Det har av erfarenhet visat sig att ju tidigare man kan upptäcka och träna de luckor som ofta finns inom taluppfattningen, desto lättare och snabbare går det längre fram i utbildningen.

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker löpande, muntligt, skriftlig, enskilt och i gruppuppgifter, också i inlämnade uppgifter, kortare formativa prov. Allt under kursen kommer dessutom igen under hela utbildningen.

Undervisning och arbetsformer

 

Vi använder oss av dialog, diskussioner, enskild träning, lärgrupper, klassuppgift och modellen EPA: enskilt, parvis och hela klassen vid t ex problemuppgifter. Förtest, formativa test mm


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback