Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Björnen - Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Skogsbackens förskola i Sankt Olof, Simrishamn · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

 Barnen ska använda adekvat språkbruk i situationen. 

Leker med ord genom rim, sång och sagor.

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

Att barnen omges av litteratur samt ges möjlighet till undervisning som utmanar språkutvecklingen som stimuleras genom till exempel rim, ramsor, sång, berättande, estetiskt samt läsning.

Pedagogerna medvetet berikar barnen språkligt i utbildningen. 

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

 Att barnen uttrycker sig med hjälp av olika språkligametoder såsom verbalt, kroppsligt och estetiskt. 

 

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Dokumentation genom bild, skrift, observation samt analys och reflektion av lärloggar i unikum.

 

Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

 Att barnen lämnar förskolan med ett rikt språkbruk - förståelse där de ges möjlighet till att kunna uttrycka sig med hjälp av olika språkmetoder.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter