Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Rymden

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 februari 2020

Vad ser du när du tittar upp mot himlen? Var är stjärnorna på dagen? Vem var först på månen? Varför har månen olika faser? I detta arbetet kommer du att få svar på massor om rymden.

Målet med undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla förmågan att:

- kunna förstå innebörden av begreppen:

 • universum
 • galax
 • planet
 • stjärna
 • måne
 • månens olika faser
 • omloppsbana
 • dragningskraft
 • tyngdlös
 • stjärnbilder
 • stjärnhimmel

- beskriva och förklara månens olika faser

- beskriva och förklara jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra

Undervisningens innehåll - Vad och hur?

Du kommer att få lära dig om:

 • universum
 • jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra
 • månens olika faser
 • stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året

Du kommer att:

 -läsa faktatexter och ha gemensamma genomgångar av texterna

- se filmer om rymden

- träna dig på att skriva om faktatexterna med egna ord

- vi kommer att göra olika modeller av våra himlakroppar

 

Detta kommer att bedömas - din förmåga att:

- kunna använda begreppen ovan, i rätt sammanhang

- beskriva och förklara (muntligt eller skriftligt) jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra

- beskriva och förklara(muntligt eller skriftligt) månens olika faser

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen
Rymden åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter