Skolbanken Logo
Skolbanken

Babblarna

093021 Förskolan Tule, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi jobbar vidare med Babblarna. Nu fokus på Doddo (Social) och Babba (Läs)

 

Inför undervisningstillfället

 Vi jobbar vidare med babblarna. NU fokus på Doddo (Social) och Babba (Läs)

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Vi uppmuntrar barnen till att bygga intresse kring böcker. Bild och text.

Det sociala, gemenskap, sånger och dans-lek med fokus på gemenskap.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

Ett intresse för bild och text

Att värna om sina vänner

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Sång- och danslekar. Jenny

Bibliotek. Åsa och MIkaela.

Boksamtal. Caroline

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Vad finns på Biblioteket?

Kan vi dansa tillsammans?

Vilken bok ska vi läsa? 

 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 Vi har sett ett intresse för böcker. vi använder Polyglutt och böcker.

Att dansa och sjunga är populärt.

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter