Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Fairy Tales Eng 6 vt 20

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Welcome to the wonderful world of fairy tales! Let's read, listen and write.

Syfte 

Syftet är att du ska utveckla din skriftliga förmåga. Du ska kunna skriva olika typer av texter och utveckla din språkliga säkerhet. 

Undervisning och konkreta mål

Vi utgår från kapitlet "Stories" i Good Stuff Gold A

Vi kommer att träna på:

- Ord och fraser som är användbara då man skriver sagor (eller andra berättelser).
- Hur sagor är uppbyggda och hur man strukturerar en text samt förbereder sig inför textskrivning
- Beskrivningar av platser, karaktärer och händelser.
- Att använda dåtid -preteritum -  då vi skriver. 
- Att öva att skriva en egen saga  Man kan även ta en saga som redan finns och berätta den med egna ord eller hämta inspiration från olika sagor och sätta i ihop till en egen.

- vi har läxa varje vecka om inget annat meddelas 

I samband med textskrivandet övar och repeterar vi annan grammatik samt förbereder oss inför det skriftliga nationella provet som kommer längre fram.

Bedömning

Efter vi har arbetat med sagor kommer du att under lektionstid  skriva en kortare text (saga/ berättelse). Du förbereder dig genom att göra en mind-map som du tar med dig till detta tillfälle  Tidigast v 9 ( blir det förändringar meddelas detta via unikum)

 

Reflektion

- nämn något som du har lärt dig under arbetsområdet

- nämn något som du tycker att du skulle vilja öva mer på

- nämn någon aktivitet som du gör där du tycker att du lär dig engelska


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter