Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

IDO

IDO vårterminen 2020 PB

Milnergymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Idrott och hälsa vårterminen 2020 Liggande dans Rullstolsdans Friluftsdag Bad

Under vårterminen kommer du att ha:

  • liggande dans
  • rullstolsdans
  • friluftsdag på Skulptören
  • bad 

Läroplanskopplingar

1) Förmåga att genomföra fysiska aktiviteter som utvecklar fysisk förmåga och kroppsuppfattning.

2) Förmåga att genomföra olika former av friluftsaktiviteter.

Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.

Rörelse till musik och dans.

Planering och genomförande av friluftsaktiviteter, till exempel stavgång och fiske.

Eleven deltar i att genomföra olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.

Eleven deltar i att genomföra friluftsaktiviteter och utevistelser under olika förhållanden. Vid utevistelserna deltar eleven i att använda utrustning på ett säkert och till situationen anpassat sätt. Eleven deltar i kommunikation om vilken betydelse livsstilen har för hälsa och välbefinnande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback