Skolbanken Logo
Skolbanken

Vitsippan Förebyggande och främjande arbete

Solrosens förskola i Simrishamn, Simrishamn · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Vi som arbetar inom Simrishamns förskolor prioriterar det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Ett bra värdegrundsarbete ger bra arbetsklimat och utgör grunden för allas trygghet, trivsel och utveckling.

Syfte

Vi ska lägga grunden till ett demokratiskt klimat där alla har lika värde.

 

Långsiktiga effekter/mål

  • Att all personal aktivt arbetar främjande och förebyggande i det dagliga arbetet/mötena med kollegor och barn.
  • Varje barn ska lämna förskolan med god självbild och tilltro till sin egen förmåga att utveckla och förändrat sitt kunnande.
  • Varje barn ska lämna förskolan som blivande förskoleklasselever med rika erfarenheter av demokratisk utveckling.
  • Varje elev ska avsluta grundskolan med kunskaper som ger reella möjligheter att välja vilket nationellt program som helst i gymnasieskolan.
  • Varje elev har självkänsla nog att välja gymnasieprogram helt efter intresse.
  • Vårdnadshavarna har kännedom om förskolans värdegrundsarbete.

 

 

FÖRSKOLA

Vitsippans egna mål:
Att barnen hjälper varandra. 

Att barnen kan turtagning.

Att barnen visar empati och hänsyn till varandra.

Att barnen kan samspela i leken. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter