Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Medeltiden och Vasatiden

Östermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vi kommer att läsa om hur det var att leva på medeltiden i Sverige, om kungar och krig från 1000-talet till 1600-talet. Hur man valde kung, de olika kungarna och hur de stred om makten, om handel, Kalmarunionen samt Stockholms blodbad m.m. Vi kommer att läsa om vasatiden och hur kung Gustav Vasa och hans söner började forma det Sverige vi har idag.

Mål

Målet med arbetsområdet är att du får:

  • förståelse för hur människornas olika levnadsvillkor under medeltiden kunde se ut.
  • förståelse för hur historiska personer och händelser har fått konsekvenser för vårt nutida samhälle.
  • förståelse för religionens påverkan och dess konsekvenser för det medeltida samhället.
  • förståelse för skillnaden mellan de olika samhällsklasserna under medeltiden och se likheter och skillnader mellan att vara människa då och nu.
  • kunskap om historiskt viktiga personer.
  • kunskaper om ord och begrepp så som källor, uppror, fogde, ledung m.m.

Förmågor

Du kommer att få öva och utveckla att:

  • använda historiska ord och begrepp i rätt sammanhang när du resonerar och reflekterar inom området, t ex de fyra fridslagarna.
  • reflektera över och förstå hur historia har påverkat nutiden, ex Birger Jarlsgatans namn, grundlagarna idag.
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor.
  • använda tidslinjer för att kunna placera viktiga händelser och viktiga personer och använda den som en referensram.

Hur

Vi kommer att:

-läsa faktatexter tillsammans och diskutera texterna.

-arbeta i din arbetsbok och bearbeta dina svar genom att repetera faktatexter och utveckla svaren.

-se filmer och lära oss anteckna utifrån dem.

-samtala och diskutera.

-skriva texter i "Finboken".

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

Hur väl du deltar i diskussioner i klassen. 

Hur väl du utvecklar dina svar i arbetsboken.

Din förmåga att se likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och nu.

Dina resultat på ett avslutande prov om medeltiden och vasatiden

 

Tid

Vecka 4-12

 
 

Läroplanskopplingar

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Medeltiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback