Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Medeltiden i Sverige

Långavekaskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Den mörka Medeltiden i Sverige... Vi tar oss an åren mellan 1050 - 1520 för att se hur mörkt det var

Du ska träna på att

 • Få kunskap om medeltiden i Sverige

 • Få förståelse för hur olika grupper i samhället levde
 • Förstå ord och begrepp
 • Använda historiska källor

 

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • Hur människor levde under medeltiden
 • Förändringen från asatro till Kristendom
 • Kyrkans makt
 • Digerdöden

 

Du visar dina kunskaper genom att

 • Delta i diskussioner
 • Svara på instuderingsfrågor 
 • Göra jämförelser mellan hur olika personer levde på medeltiden och hur de lever idag

 

Vi kommer att arbeta med följande:

 • Läsa texter
 • Svara på frågor
 • Se på filmer
 • Diskutera händelser och frågor
 • Studera och diskutera era jämförelser

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Jämförelse Medeltiden

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback