Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, Historia

·

Årskurs:

9

Historia/Svenska - Debattartikel Förintelsen VT20

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Undervisning:

Undervisning sker mellan vecka 8 och 9. Skrivandet sker under vecka 9-10 och en lektion på vecka 11.

 Du ska välja ETT av dessa ämnen:

 1. Det finns människor idag som påstår att Förintelsen inte har skett:
  Skriv ditt debattinlägg. Presentera hur du tror att dessa människor tänker. Ta ställning och argumentera för din åsikt.  Sätt själv en passande rubrik.
  Rubrik: Valfri

 2. Det finns de som tror att förintelsen inte kan hända igen:
  Skriv ditt debattinlägg. Presentera hur du tror att dessa människor tänker. Ta ställning och argumentera för din åsikt. Kan det hända igen eller inte?  Sätt själv en passande rubrik.
  Rubrik: Valfri

 3. En del anser att muslimer idag behandlas främlingsfientligt på liknande sätt som judar under förintelsen:
  Skriv ditt debattinlägg. Presentera hur du tror dessa människor tänker och vilka likheter som finns mellan muslimers situation idag och med judarnas situation i samband med andra världskriget. Ta ställning och argumentera för din åsikt. Sätt själv en passande rubrik.
  Rubrik: Valfri

 4. En konsekvens av Förintelsen var att många judar flydde eller fick flytta till andra länder. Liknande händelser har skett även efter andra världskriget:
  Skriv ditt debattinlägg. Presentera tankar om vilket ansvar man hade för judarna då och vilket ansvar vi idag har för människor som kommer till Sverige från ett annat land? Ta ställning och argumentera för din åsikt. Sätt själv en passande rubrik.
  Rubrik: Valfri

 5. Under förintelsen sattes människor som tyskarna ansåg vara mindre värda som t ex homosexuella, handikappade och romer i koncentrationsläger. Idag kan människor också behandlas olika orsakat av sin sexuella läggning, funktionsnedsättning eller etnicitet.
  Skriv ditt debattinlägg. Presentera tankar om vilket ansvar vi har idag och ta då också fram tankar om vad vi skulle kunna lära oss av historien.Ta ställning och argumentera för din åsikt. Sätt själv en passande rubrik.
  Rubrik: Valfri


Källkritik:
I uppgiften ingår också källkritik, så se till att du gör en källförteckning medan du söker fakta. Efter avslutat textskrivning kommer du göra ett källkritisk resonemang om TVÅ av dina källor. Du ska resonera om dessa två källors trovärdighet och relevans.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Matriser i planeringen
Andra världskriget och Förintelsen
Svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter