Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Svenska: läsa, skriva, samtala

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Vi kommer att arbeta med att läsa, skriva och tala i svenska. Vi kommer att använda oss av läromedlet Zick Zack och Nyckeln till skatten som utgångspunkt i vårt arbete.

Vad ska jag lära mig?

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Skriva olika texttyper
 • Att läsa på, mellan och bortom raderna.
 • Att samtala, lyssna, diskutera och presentera. 
 • Att stava rätt och använda olika skrivregler

När ska jag lära mig?

v. 35-22

Hur ska jag lära mig?

 

 • Utgå från texterna vi läser i Zick Zack och "Nyckeln till skatten".
 • Öva på att känna igen olika texttyper. 
 • Skriva olika typer av texter
 • Träna på att läsa, förstå och återberätta/samtala kring det vi läser. 
 • Använda "läsfixarna" vid läsning av texter.
 • Få läsläxa varje vecka med en skrivuppgift kopplad till en eller flera läsfixare.
 • Arbeta både i grupp, par och enskilt.

 

Hur  ska jag visa vad jag lärt mig och vad kommer att bedömas?

     din förmåga att:

 • Kunna skriva olika texter utifrån deras specifika uppbyggnad.
 • På ett korrekt sätt kunna använda de skrivregler vi övar på.
 • Tolka och reflektera över de texter vi läser och arbetar med.
 • Förstå ett sammanhang genom att kunna läsa på, mellan och bortom raderna.
 • Att uttrycka och redogöra dina tankar kring de aktuella texterna vid samtal, gruppdiskussioner och redovisningar. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Matriser i planeringen
Skolverkets bedömningsstöd - elevens läsutveckling
Skolverkets bedömningsstöd - elevens skrivutveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback