Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 5

Norsk, vinteren og våren 2020

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Hva vi skal jobbe med under norskundervisningen våren 2020. Det blir litt vintersport og diktskriving, samisk kultur og dialekter og historie.

Uke 3 - 9, vintertema

Vi jobber med vintergloser.

Elevene skriver vinterdikt. 

åk 1-2 leser Karsten og Petra går på skøyter.

Uke 6 snakker vi om samer og samene i Norge og Sverige i anledning samenes nasjonaldag 6. februar. 

Vi leser og samtaler om vinterhimmelen, stjernetegn og nordlys og om vintersport.

Noen av elevene i åk 2 og 5 arbeider med å skrive eventyrbok under disse ukene.  

 

Uke 8 - vinterferie 

Uke 9 - Vi avslutter vintertemaet med å snakke om norsk skikultur og Holmenkollen.

Uke 10 -13, grammatikk og uttale 

Vi lærer oss om grammatikk og lydene kj-, skj- og ki- og o/u, e/æ og å/og. 

Uke 14 - Norske skoletradisjoner og matpakkekonkurranse

 Uke 15 - Påskeferie 

Uke 16 -18:

Åk 3-5: nynorsk, bokmål og dialekter

Vi leser tekster på bokmål og nynorsk og snakker om forskjeller og likheter

Vi lærer oss om norske dialekter og hvor i landet dialektene hører til. 

Åk 1-2: det norske kartet, geografi og byer

Uke 19 - Norsk historie og freden 1945 

Uke 20 - Nasjonalsangen og 17. mai 

Uke 21-23 - tema vår og snart sommer 

Den norske naturen, aktiviteter og oppgaver


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav modersmål, åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter