Skolbanken Logo
Skolbanken

Högläsning -20

I Ur och Skur Dalsbyn, Säter · Senast uppdaterad: 16 januari 2020

Högläsning är ett stöd för språkutvecklingen som stimulerar fantasin och tänkandet.

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Högläsning är ett stöd för språkutvecklingen och stimulerar fantasin och tänkandet. Vi vill öka intresset för böcker och det skrivna språket genom högläsning och ju mer vi använder oss av böcker desto mer kommer det bli en naturlig del av vardagen för barnen.

Högläsningsstunderna vi har på avdelningen är mycket uppskattade av barnen.

Under högläsningen får barnen höra ord som de annars kanske inte gör, om ingen av oss vet vad ordet betyder tar vi reda på det. Detta i sin tur skapar samtalsämnen.

 

Mål

Målet med högläsningen är att stimulera barnens språkutveckling samt fantasin och tänkandet. 

 

 

Metod

Vad ska vi göra?

Vi har högläsning varje dag.

Hur ska vi göra?

Vi väljer ut böcker vi ska läsa som anpassas efter barngruppen. Vi kommer gå till biblioteket där barnen kommer få vara delaktiga och välja ut någon bok och använda oss utav polyglutt (böcker i APP). Vi kommer även att använda teckenspråk förstärkta böcker då vi har många små som behöver lite extra tecken som stöd.

När, var, vem?

Varje dag när det passar ex. i samlingen, olika typer av böcker. Olika pedagoger läser för variationens skull alla gör vi olika.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vi samtalar med barnen och vad deras intresse för böcker är.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback