Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Stone Fox

Blommensbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 januari 2020

Vi kommer att högläsa boken Stone Fox av John Reynolds Gardiner. Vi kommer att träna på att lära oss nya ord i ett sammanhang, att uppfatta budskap och innehåll i texten samt att skriva karaktärsbeskrivningar och diskutera handlingen.

Undervisningen (centralt innehåll):

 • Lyssna till tydligt talad engelska, i form av sagor och berättelser för barn och unga.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Språkliga företeelser som uttal, grammatiska strukturer och stavning.
 • Muntliga presentationer.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Det här ska du lära dig:

 • Bli säkrare på att förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska.
 • Kunna beskriva och kommentera innehållet i boken.
 • Bli säkrare på hur du uttrycker dig muntligt och skriftligt.
 • Kunna bearbeta och förbättra dina texter.
 • Metoder för att bli förstådd och förstå i samtal med andra.

Vi kommer bland annat att:

 • Läsa boken ”Stone Fox”
 • Samtala kring innehållet och anteckna tillsammans och enskilt.
 • Skriva karaktärsbeskrivningar.
 • Skriva egna läsloggar.
 • Diskutera innehållet i grupper.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Löpande under arbetets gång (positiva bedömningar).
 • Din förståelse för innehåll och budskap.
 • Hur du bearbetar och förbättrar dina texter.
 • Din muntliga förmåga vid diskussioner och samtal.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter