Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Teknik, Bild, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Att vara barn förr och nu

Magra skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 16 januari 2020

Följ med på en spännande resa bakåt i tiden! Tillsammans ska vi lära oss om hur det var att vara barn i Sverige för ungefär hundra år sedan och jämföra det med hur barn har det idag. Vad hade man till exempel för viktiga saker i ett hem för hundra år sedan och vad är viktiga saker i ett hem idag? Är det någon skillnad på hur man lekte förr och nu? Hur var det att gå i skolan för hundra år sedan?

Elevdel

 

Arbetsområde: Att vara barn förr och nu

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 • Kunna jämföra likheter och skillnader mellan hur barn hade det förr och nu.
 • Kunna beskriva några föremål eller tekniska lösningar som har förändrats och utvecklats över tid.
 • Kunna skriva en återgivande text (årskurs 2).
 • Kunna återberätta med stöd av bilder (årskurs 1)
 • Rita bilder som förstärker innehållet i texten. 
 • Använda de centrala begreppen i rätt sammanhang.

Bedömning: Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper.

 • Din förmåga att kunna diskutera och tillsammans komma fram till viktiga skillnader och likheter förr och nu när det gäller exempelvis skolan, hemmet, leken och maten.
 • Din förmåga att muntligt kunna berätta om några skillnader mellan livet förr med stöd av bilder.
 • Din förmåga att muntligt kunna beskriva och ge exempel på något föremål (saker) som har förändrats över tid och som har gjort en skillnad i vardagen. Exempelvis: fordon, kyl och frys, förpackningar, kläder
 • Din förmåga att rita bilder som förstärker innehållet i dina texter.
 • Din förmåga att känna till och förstå viktiga begrepp i vårt temaarbete och visar det genom att kunna samtala om dem och/eller använda dem i egna texter.

Centrala begrepp inom temaområdet:

dåtid, nutid, förr, nu,

jämföra, likheter, skillnader,

boende, skolan, uppfostran, kläder, lekar, hygien, mat, arbete

dräng, piga, fattigstuga, marknad, luffare

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Genom att se olika filmer och läsa böcker jämför vi livet förr och nu.
 • Vi kommer framförallt att läsa böcker/delar ur böcker av Astrid Lindgren som skildrar hur livet var förr ur ett barns perspektiv.. (Emil, Rasmus på luffen, Madicken, Barnen i Bullerbyn mfl ).
 • Vi kommer också att läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Genom att titta på olika bilder funderar vi över och lär oss om och livet förr i tiden.
 • Vi tar reda på hur det såg ut och hur det var att gå på Magra skola förr i tiden och gör jämförelser med idag.
 • Vi presenterar och leker gamla lekar tillsammans.
 • Vi skapar tillfällen att rita, beskriva och förklara.
 • Vi tränar på att använda ord och begrepp i rätt sammanhang.
 • Med hjälp av tankekarta skriver ni återgivande texter både tillsammans och enskilt. 
 • Ni får möjlighet att ta med och visa gamla föremål för klasskamraterna om ni vill.
 • Ni kommer att få intervjua någon äldre person i er närmiljö och på så sätt få ta del av minnen från förr berättade eller återberättade.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Intervjuv av en äldre person
Intervjuv av en äldre person