Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Rymden

Frösakullsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Varför blir det årstider? Lyser månen? Vilken är vår närmsta granne i rymden? Vad har vi för tankar om stjärnor och planeter? Vem var Orion?

 

Vad ska jag lära mig?

Under temat kommer du att få träna din förmåga att uttrycka dig tillsammans med dina klasskamrater. Du kommer också att träna din begreppsförmåga genom att lära dig nya ord som hör till området.

Efter temat ska du kunna berätta om:

 • hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.
 • varför det blir dag och natt.
 • varför det finns olika årstider.
 • månens olika faser.
 • om stjärnbilder.
 • olika begrepp t.ex. kretsa och  solsystem m.m

Du ska också skriva en egen faktatext från temat.

 

 

Hur ska jag lära mig?

Du kommer att få.

 • fundera både ensam och tillsammans över vad du redan känner till om rymden.
 • skriva egna frågor till arbetsområdet som du vill få svar på. (Vet, Önskar veta, Lärt)
 • läsa faktatexter om ämnet.
 • titta på olika faktafilmer om ämnet.
 • skriva egna texter, både fakta och fiktion.
 • Lyssna på högläsning.
 • Diskutera vad du lärt dig med klasskamraterna.
 • Titta på film om de olika stjärnbilderna.
 • Lära dig mer om t.ex. Orion och vad du kan se när du blickar upp mot vinterhimlen.
 • Pyssla en modell av hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • Göra experiment om t.ex. månens olika faser.
 • Dokumentera din experiment och fakta du fått reda på.

 

 

Hur ska jag visa vad jag lär mig?

Med hjälp av din modell av jorden, solen och månen visar du har dessa rör sig i förhållande till varandra. Du kommer att få svara på frågor med hjälp av sant eller falskt. Du kommer att få berätta om månen och dess faser med hjälp av bilder. Du kommer också att få förklara olika begrepp som vi arbetat med under vårt tema. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter