Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språksamling / Mellan-gruppen

Förskolan Tomtberga, Östhammar · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Språkstimulering/ Före Bornholm

Språksamling 
I mellan språkgruppen samlas barnen ett par gånger i veckan. Vi jobbar med sånger och olika sagor utifrån boken "Före Bornholmsmodellen".

Syfte: 
*Att stärka barnens självbild och identitet.
*Att utveckla barnens språkliga förmåga.
*Att barnen ska bli medvetna och uppmärksamma ord som rimmar.
*Att barnen får öva på att lyssna på sagor och berättelser. 

Metod:
*Barnen får träffas i en mindre grupp tillsammans med en pedagog, för att alla ska få talutrymme, lugn och ro för inlärning på sin egen nivå. 
*Vi jobbar med varje språklådorna 1-10 några gånger, men improviserar allt efter barnen förmåga och uthållighet.
*Vi arbetar med sagor/berättelse på olika sätt. Högläsning, rim och remsor, rörelser, flanobilder, sagolådor och drama. 

Utvärdering:
*Årets samlingar utvärderas efter varje termin i personalgruppen och med barnen.

Reflexion:
Samlingen får hållas kort, men alltid med de fasta inslag av upprop, saga, sång/remsa och avslutning.  Även om inte barnen verkar aktiva, tar de ändå in av innehållet. 

 

 


Hejdå-sång
Nu är det slut för idag (klapp klapp) 
tack och adjö för idag (klapp klapp) 
tänk vad dagen gick fort, tänk så mycket vi gjort 
men nu är det slut för idag! (klapp klapp)


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback