Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

MatteBorgen 5B

Hagalundskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2020

Matematik är ett spännande och roligt ämne att arbeta med. Nu fortsätter vi i vår nya bok, där vi kommer att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax. I Matteborgen 5B tar boken upp Tal, Bråk, Procent, Decimaltal och Geometri.

 Mål

När du arbetet med kapitel 6 ska du:

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4
 • kunna räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = ? + 2

När du arbetet med kapitel 7 ska du:

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

När du arbetet med kapitel 8 ska du:

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

När du arbetet med kapitel 9 ska du:

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmsta heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

När du arbetet med kapitel 10 ska du:

 • veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbig vinkel är större än 90 grader
 • veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • kunna räkna med vinkelsumman i en triangel
 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Hur arbetar vi?

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor
 • Fortsatt träning av tabellerna för  multiplikation, division, addition och subtraktion.
 • Diagnoser till varje kapitel.
 • Matteprov på kapitel 6-7 och 8-10.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoserna och provräkningen samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
MatteBorgen 5B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter