Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Min egen mössa

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Du kommer att få sy en egen mössa med ett personligt tryck.

Det här ska vi göra:

Vi ska träna på att planera och sy en mössa med schablontryck.

Vi ska träna på att arbeta så självständigt som möjligt och ta egna beslut i processen genom att använda instruktionsfilmer. Vi tränar också att tänka efter före så att vi inte slösar på materialen.

Vi ska träna på att förklara vad vi gör och varför genom att använda de rätta slöjdbegreppen, samt fundera över hur våra val påverkar vår mössa.

Det här ska vi lära oss:

Du kommer att få lära dig

 • materialkunskap om trikåtyger
 • hur man syr i elastiska tyger med symaskinen
 • grunderna i klädsömnad
 • grunderna i textila tryck
 • vad schablontryck är
 • hur man tillverkar en schablon
 • hur man trycker på tyg

Det här ska bedömas:

 • Jag kommer att titta på hur noga du planerar och syr din mössa.
 • Jag tittar på hur säkert du använder sax, symaskin, nålar och andra verktyg och maskiner.
 • Jag tittar på hur självständigt du kommer på hur din mössa ska se ut.
 • Jag tittar på hur självständigt du arbetar och löser problem som uppstår.
 • Jag tittar på hur bra du kan förklara vad du gör och varför.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback