Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Sannolikhet och diagram

Klagstorps skola F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 23 februari 2020

Vi ska arbeta med sannolikhet, kombinatorik, diagram och en del med lägesmått.

Mål med arbetet

När vi avslutat arbetet ska du

 • ha en förståelse för vad sannolikhet och chans/risk innebär
 • kunna beräkna sannolikhet
 • kunna göra enkla tabeller och diagram
 • kunna läsa av enkla tabeller och diagram och analysera resultaten
 • kunna använda och förstå de begrepp vi använt i området
 • kunna se sambanden mellan sannolikhet och procent - decimaltal – bråk
 • kunna förklara vad som menas med uttrycket: "Sannolikheten har inget minne"
 • förstå hur kombinatorik fungerar

 

 

 

Begrepp

 • utfall
 • sannolikhet
 • singla slant
 • bråkform
 • decimalform
 • procent
 • frekvenstabell
 • medelvärde
 • median
 • typvärde
 • genomsnitt
 • kombinatorik

Arbetssätt och redovisningsform

 • gemensamma genomgångar
 • eget arbete
 • arbete i par och grupp

Visa din kunskap - bedömning

Du kommer att få visa vad du kan genom att

 • vara aktiv på lektionerna.
 • delta aktivt vid grupparbete
 • svara på diagnoser som prövar din kunskap

Läroplanskopplingar

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter