Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema livet NO vt-20

Norretullskolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Nu ska du få orientera dig i en globaliserad och digitaliserad värld och ta ansvar för ditt handlande.

 

 

Tidsram:

 Vårterminen 2020 

v. 13-v 24 

 

Förmågor att utveckla: 

Utveckla din förmåga att jämföra och reflektera över samband mellan livsstil, miljö och hälsa. 

Utveckla din förmåga att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. 

 

Arbetssätt:

 Du kommer få arbeta med hur hälsan påverkas av kost , motion, sömn , relationer med vänner och familj samt beroende framkallande medel. NO

Du kommer få arbeta kring virus och smittspridning och infektioner samt hur du gör för att hålla dig frisk. NO 

Du kommer få lära dig om pubertet och sexualitet. NO 

Du kommer få arbeta med livsfrågor som är betydelsefulla för dig. NO 

Du kommer arbeta med Identitet och identitetsskapande i relation till kön , sexualitet och livsstil. SO

Du kommer arbeta med konfliktlösning och vardagliga dilemma. Tex hur man kan hantera olika åsikter. SO

Du kommer arbeta med olika sociala medier, möjligheter och risker med internet. SO

Du kommer arbeta med hur du kan påverka olika beslut. Olika val, klassråd och ta ställning i sociala medier.SO 

 

Bedömning:

Din förmåga att resonera kring hur man håller sig frisk. NO 

Din förmåga att berätta om olika preventivmedel. NO 

Din förmåga att diskutera om identitet, om olika relationer och olika sätt att leva tillsammans. NO

Din förmåga att använda ämnesspecifika ord och begrepp. NO

Din förmåga att samtala om olika livsfrågor där du kan uttrycka din åsikt. SO

Din förmåga att samtala om mänskliga rättigheter och diskriminering i vårt samhälle. SO

Din förmåga att hämta information från säkra källor. SO

Din förmåga att använda ämnesspecifika ord och begrepp. SO


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.

Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.

Dessutom bidrar eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback