Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

9

Kristendom

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Kristendomen är den religion i världen som har flest anhängare. Vi kommer jobba med hur allting började med Abraham, Moses och lägga fokus kring Jesus och hur kristendomen har växt fram och vad som är viktigt inom den kristna tron. Vi kommer också jobba med att titta på likheter och skillnader med judendomen och islam som vi jobbade med förra läsåret.

Hur kommer vi jobba? 

Vi börjar med kristendomens historia med repetition om Abraham och Moses. Härefter jobbar vi med Jesus och framväxten av kristendomen och dess splittring i olika inriktningar (katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan). Vi kommer titta på de centrala tankegångarna inom kristendomen och hur en religion kan påverka ens identitet.

Vi kommer jobba med :

Föreläsningar

Gleerups digitala läromedel Utkik religion 7-9 (finns böcker om någon vill jobba med det i stället).

Studi och Begreppa som är korta filmer med frågor till. Jag har länkat nedan till filmerna på Studi och Begreppa.

Filmer

Diskussioner

Kahoot

Bildanalyser 

Arbetsuppgifter

Begrepp

 

Begrepp:

Avlat

Bannlysning

Bergspredikan

Bibel 

Biskop

Evangelium

Helgon

Ikon

Katolik

Kristus

Liknelse

Lärjunge

Martyr

Messias

NT

Ortodox

Patriark

Protestant

Påsk

Påve

Reformation

Sakrament

Statskyrka

Treenighet

 

Filmer på Studi eller Begreppa med uppgifter att repetera:

https://app.studi.se/l/bibelns-historia?subject=64635 Bibelns historia 

https://app.studi.se/l/jesu-foedelse  Jesu födelse

https://app.studi.se/l/jesus-boerjar-predika Jesu börjar predika

https://app.studi.se/l/kristendomens-spridning-fraan-aar-30-till-aar-1000?subject=64635 Kristendomens spridning från år 30 till år 1000

https://app.studi.se/l/den-heliga-treenigheten Treenigheten 

https://app.studi.se/l/olika-inriktningar-inom-kristendomen      Olika inriktningar inom kristendomen

https://app.studi.se/l/martin-luther?subject=64639     Martin Luther 

https://app.studi.se/l/olika-inriktningar-inom-kristendomen  Olika inriktnignar inom kristendomen

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/religion/varldsreligionerna/kristendomen/katolska-kyrkan  Katolska kyrkan 

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/religion/varldsreligionerna/kristendomen/protestantiska-kyrkor  Protestantiska kyrkor  

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/religion/varldsreligionerna/kristendomen/ortodoxa-kyrkor  Ortodoxa kyrkor 

https://app.studi.se/l/religion-och-identitet   Religion och identitet 

 

SO-rummet

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen  Kristendomen med frågor 

 

 

Tidsplanering 

Vi kommer jobba med Kristendomen samtidigt som vi repeterar judendomen och islam som vi jobbade med i år 7. Viktigt att kunna se likheter och skillnader mellan religionerna. Vecka 9. kommer vi avsluta kristendomen.

 

Bedömning 

Vi kommer att ha ett prov samt mindre uppgifter som ligger till grund för bedömningen. Vi kommer gå igenom detta noga tillsammans och all information kommer läggas ut i god tid på Unikum. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Religionskunskap Lgr11, 7 - 9
Uppgifter
Religion - Identitet
Inlämningsuppgift
Arbetsuppgift kring jämförelse mellan de Abrahamitiska religionerna