Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

JAG

Förskolan Utsikten, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Utifrån att barnen under höstterminen har visat intresse för var de själva bor, kartor, avstånd, adresser m.m skapades tema ”JAG”. Syftet med temat: ”Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende.” (Lpfö, 18).

Tema under våren 2020 ”JAG”

Vi har valt att arbeta med dessa fyra mål. Några mål som vi tidigare inte har berört lika mycket och som passar väl in för temat.

 

Koppling till Lpfö/Lokala styrdokument 

Mål - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

Omsorg, utveckling och lärande

  • Sin identitet och känn trygghet i den medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. 

  • Om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet. 

  • Förmåga att urskilja, uttryck och undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

  • Skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.Övergripande planering, innehåll för temat:

- Vi startar upp temat, går på utflykt där vi gör en kort presentation om oss själva. Där vi berättar vart vi bor, hur vårt hus eller lägenhet ser ut, vilka som bor hemma hos oss, om vi har något djur m.m.

- Vi pratar om adresser, vad deras adresser heter och övar på dem. 

- Vi jämför avståndet mellan deras hem, med hjälp av en stor karta som vi markerar ut.

- Skapande i form av bland annat självporträtt, där barnen får se sig själv i en spegel.

Varje vecka planerar vi för kommande veckor. Det innebär att det är en levande planering utifrån barnens behov och intresse. 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

Matriser i planeringen
JAG
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback