Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 6

Fokusområde Matematik vt-20

Solrosens förskola, Trelleborg · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Vårt mål är att barnen ska få en förståelse för rum, tid och form, grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. Ett delmål är att de barnen ska öka sin kunskap i framför allt antalsuppfattning.

  • Vi kommer arbeta med matematik i vardagssituationer såsom dukning, i måltider, i samlingar, vid fruktstunden, vid påklädning, när vi spelar spel eller lägger pussel. Där tar vi tillvara på situationer där vi kan räkna tillsammans med barnen.
  • Matematiska lekar och övningar kommer vi ha i våra grupper, i samlingar, när vi är utomhus på gården och på våra utflykter.
  • Vi ska uppmärksamma tid genom klockan, årets datum, veckodagar och månader, tidslinjer, olika årstider.
  • Vi ska uppmärksamma mönster i vardagen och kan använda mönsteruppfattning i vårt skapande och olika sorters lärmaterial.
  • Vi kommer ha olika praktiska lekar och övningar med mätning, former.
  • I all undervisning samtalar vi med barnen och uppmuntrar dem att resonera, tala, fråga och föra en dialog med sina kompisar och med pedagogerna.

Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter