Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Vinter

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Nu är vi inne i vår mörkaste årstid vintern. Vad är det som kännetecknar vintern. Hur har våra vilda djur det på vintern. Hur ska vi klä oss för att inte frysa.

Det här vet eleverna tillsammans om vintern:

F-22

Det är kallt ute. Det kan vara snö. Det är inte så mycket sol. Många djur de brukar flytta eller så samlar de mat för att klara sig. Vinterns månader är december, januari och februari. Inga löv på träden. Man plogar om det kommer mycket snö. Ekorren flyttar in i trädet. Tomten kommer. Man firar högtiden jul. Det blåser mycket. Det är mörkt ute. Det kan blåsa snöstorm. Man kan bygga en snögubbe och igloo. Man pyntar granen och äter julbord. Man firar nyår. Många vilda djur stannar kvar. En del djur sover på vintern.

 

Vart ska vi?

 • Kunna några av vinterns igenkänningstecken.
 • Lära dig om vad något svenskt vilt djur gör på vintern. Stannar, flyttar eller sover.
 • Lära dig vilka månader som hör till årstiden vinter.
 • Träna på att samarbeta med din lärkompis.
 • Använda i-pad som skrivverktyg.
 • Känna trygghet till att berätta inför andra.
 • Känna till någon högtid som hör årstiden till

Hur gör vi?

 • Vi experimenterar.
 • Vi ser på film och söker ny kunskap.
 • Vi arbetar med estetiska lärprocesser.
 • Vi söker fakta om några djur.
 • Vi använder i-paden som skrivverktyg.
 • Vi arbetar tillsammans kring olika uppgifter.
 • Upplever årstiden genom att vistas i den.
 • Redovisar muntligt i grupp.

Hur vet vi att vi har lyckats?

 • När alla elever kan återge två igenkänningstecken för vinter.
 • När alla elever kan berätta om något vilt djur och vad det gör på vintern.

Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback