Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Skala

Glömstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 29 januari 2020

När man ritar av en myra eller en björn är bilden inte lika stor som själva myran eller björnen, så man säger att myran eller björnen är avbildad i en skala. I den här lektionen introduceras begreppet skala genom verkliga storleken i skala 1:1, förminskning i skala 1:2 och förstoring i skala 2:1.

Varför ska vi lära oss det här?

Syftet med att eleverna lär sig skala är för att visa hur många gånger ett föremåls längd är förminskad eller förstorad när man ritar av den och visa förståelse för hur skala används i förhållande mellan längden på bilden och längden i verkligheten. 

När du är klar ska du ... 

 • Kunna dessa ord och begrepp: skala, förminskning, förstoring, hälften, dubbelt och verkliga storlek. 
 • Kunna läsa symbolerna 1:1 (1 till 2), 1:2 (1 till 2) och 2:1 (2 till 1) etc.
 • Kunna beskriva begreppens egenskaper m.h.a. symbolerna 1:1 (längden på bilden är lika stor som verkliga storleken), 1:2 (längden på bilden är hälften så stor som verkliga storleken) och 2:1 (längden på bilden är dubbelt så stor som verkliga storleken) etc.
 • Kunna avbilda enkla geometriska objekt med hjälp av skala utifrån instruktion. 

 Förmågor du kommer att träna

 • Begreppsförmåga. 
 • Kommunikationsförmåga: för och följer resonemang kring skala, verklig storlek, förstoring och förminskning. 
 • Metodförmåga: mäta och rita av enkla geometriska objekt m.h.a. skala utifrån instruktion.
 • Problemlösningsförmåga: Du får en uppgift där du ska räkna omkretsen och arean på en rektangel och sedan så räknar du både omkretsen och arean igen efter att du har ritat av rektangeln med skala 1:2 (förminskning) eller skala 2:1 (förstoring) och kunna se skillnaden. 

Så här visar du vad du lärt dig

 • Genom att göra uppgifterna i Showbie, matteportal, matteappen och arbetsblad.
 • Genom att samtala om skala och kunna förklara muntligt vad de olika symbolerna 1:1, 1:2 och 2:1 betyder.

*Det här kommer du att göra

 • Du kommer att lyssna/deltag på genomgångar och diskussionerna.
 • Du kommer att jobba själv, i lärpar, lärgrupp och med hela klassen. 
 • Du kommer jobba i hemvisten och rita av din penna och limstift på ett papper med skala 1:1 (verkliga storleken), skala 1:2 (hälften så lång som i verkligheten) och skala 2:1 (dubbelt så lång som i verkligheten).
 • Du kommer att få uppgifter på papper för att du ska använda linjal för mätningen (samma uppgifter finns i Showbie), matteappen och matteportal. 
 • Du kommer att få en hemläxa.

 


Läroplanskopplingar

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter