Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Konsnärer och konststilar

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Vi arbetar med kända konstnärer från olika tider, vilka konststilar som kännetecknar dem samt lär oss måla som dem!

Vad ska jag lära mig?

  • Fakta om de olika konstnärerna vi arbetar om
  • Vad som kännetecknar de olika konststilarna vi arbetar kring
  • Framställa bilder som följer reglerna för de olika konststilarna

 

Hur ska vi arbeta?

  • Genomgångar 
  • Titta på olika bilder samt diskutera dess innehåll
  • Framställa bilder med hjälp av olika tekniker
  • Slutprov där du ska svara på frågor

 

På lektionerna måste jag

  • Delta och lyssna på genomgångarna
  • Utföra uppgifterna utifrån givna instruktioner

 

Begrepp som är viktiga

Pablo Picasso, kubism, collage, Andy Warhol, pop art, Jackson Pollock, expressionismen, abstrakt

 

 


Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen
Konsnärer och konststilar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter