Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Ute-Ugo - Omsorg, utveckling och lärande

Love, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Tillsammans med Ute-Ugo skapar vi förutsättningar för att förstå naturens kretslopp och på så sätt också förstå hur vi genom våra egna val kan bidra till en hållbar utveckling. Genom experiment, begrepp och hypoteser får Ute-Ugo oss nyfikna på många olika ämnesområden inom naturvetenskapen.

 1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

- förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,


 

 Varför? (Syfte med undervisningen)

 Vi vill att barnen får möjlighet att: 

- själva reflektera och göra val som bidrar till hållbar utveckling.

- förstå naturens kretslopp.

- intressera sig för olika ämneskunskaper inom naturvetenskap.

 

 Hur ska undervisningen genomföras?

Vi börjar med att uppmärksamma de olika områdena på våra tisdagsmöten tillsammans med Ute-Ugo. För att förstå en växts kretslopp börjar vi med en plantering av frön. Vi skapar goda förutsättningar för att fröna ska kunna gro och följer utvecklingen under tiden.

I relation till våra måltider diskuterar vi människans del i jordens kretslopp utifrån den mat vi äter. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för barnen att i framtiden, inte nu, kunna göra egna val som bidrar till hållbar utveckling. Vi pratar också om hur vi genom att sopsortera bidrar till att saker kan återvinnas och bli något nytt.

Under våren kommer vi alltmer att prata om djur och växter i Sveriges natur. Hur de lever, vad de äter och andra spännande frågor som lyfts av barnen. Här har vi ingen klar undervisningsplan, den tar form framöver.

Utforskande inom fysik och kemi kommer också ske under våren. Vi kommer utgå från barnens tankar och funderingar kring vardagliga fenomen, och med hjälp av experiment försöka förstå och få svar på de frågor som ställs.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen sker i den gemensamma digitala dokumentationen. Den pågår i samspelet under dagen där den vuxna i samspel med barnet lyfter de förmågor som bearbetas och utvecklas. Reflektion sker också i de gemensamma morgonmötena samt i de möten som sker i mindre grupper.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Månen.

 

Av vem?
Anna ansvarar till en början för dokumentation som läggs till i barnens egna lärloggar. Anna ansvarar också för den övergripande planeringen utifrån de olika fokusområdena. Genomförandet sker sedan tillsammans i barngruppen av Anna, Alf och Samya.

 

Vad är målet med undervisningen?

Att barnen själva får reflektera över sina val utifrån en tanke om hållbar utveckling. Att barnen på ett för dem begripligt sätt förstår naturens kretslopp. Att alla¨barn får möjlighet att ta del av olika ämnesområden inom naturvetenskap.

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback