Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Ekologi

Norra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2020

Ekologi är läran om hur växter, djur och andra levande varelser är beroende av varandra och av omgivningen. Inom det här arbetsområdet ska du träna på och sedan visa kunskaper om samband i naturen.

Syfte

Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Mål

  • Du ska använda kunskaper i biologi för att kunna prata om och diskuterar hur vi bäst tar hand om vår natur.
  • Du ska kunna förklara varför det är viktigt för oss människor att ha ett fungerande ekosystem.
  • Du ska med hjälp av näringsväv och kretslopp kunna förklara hur olika delar i naturen sitter ihop.
  • Du kan använda biologins ord när du beskriver olika samband i naturen.

 

Centralt innehåll:

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.

Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystemet.

Biologisk mångfald

Hållbar utveckling

Aktuella samhällsfrågor

Ekosystemens förändringar i ett historiskt perspektiv

Efter avslutat område ska du kunna:

Begrepp du skall kunna använda dig av för att nå kunskapskraven när området är klart är:

Ekosystem, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare (destruent), organism, art, livscykel, population, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, anrikning, energi, kretslopp, fotosyntes, biotop, biocenos, biotiska och abiotiskafaktorer.

Undervisning:

Vi kommer att titta på filmer, läsa texter, söka fakta  och lyssna på elevpresentationer. Var och en skall presentera ett djur, växt svamp etc och dess plats i sin biotop (Sverige)

Bedömningen

Följande moment kommer vi att bedöma:

- Hur väl du kan diskutera om ekologisk hållbarhet.

- Hur väl du kan förklara olika faktorer som påverkar ditt valda objekt i ekosystemet.

- Hur väl du kan förklara hur människor påverkas av och påverkar ekosystemet.

- Hur väl du kan använda biologins begrepp.

 


Läroplanskopplingar

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris ekologi;
Uppgifter
Presentation om ett djur eller en växt