Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Läsförståelse

Fjälkinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Att förstå innehållet i en läst text är grundläggande för att du ska uppnå målen i ämnet svenska. Du kommer under detta arbetsområde utveckla följande förmågor: att läsa mellan raderna, att dra slutsatser att analysera och diskutera innehållet i en text.

Arbetssätt:

Mål:

  • Läsa olika typer texter
  • Förstå texternas innehåll och kunna svara på frågor som är kopplade till texterna
  • Muntligt kunna sammanfatta och återberätta texterna
  • Ta del av andra elevers svar och åsikter
  • Träna sig på att reflektera, argumentera och analysera över texterna 

Bedömning:

Jag kommer att titta på: 

  • Hur du svarar på de olika frågorna
  • Din aktivitet vid diskussioner
  • Ditt ansvarstagande för uppgifterna
  • Hur du tolkar texter och andras åsikter. 
  • Hur du skriver din bokrecension.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Matriser i planeringen
Läsförståelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter