Skolbanken Logo
Skolbanken

Väpplarna Språk

Lindens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Rim Barnen ska få möjlighet att: - Utveckla fonologisk medvetenhet - Få konkreta upplevelser av hur rim fungerar

Tisdag:

Barnen ska få lyssna på en rimsaga där de får komma på vilket ord som rimmar med det som står i sagan. Bildkort kommer att ligga på golvet så att det blir lättare att veta vilket djur som rimmar. Barnen ska sedan göra en sida i arbetsboken där de ska dra streck mellan bilder som rimmar.

Sedan ska det bli fri lek.

Torsdag:

Hitta en rimkompis

Vi kommer att dela ut kort som rimmar. Barnen ska hitta sin rimkompis så att de blir ett par.

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1