Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Tidig intensiv lästräning

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Vi ska läsa korta enkla texter: sagor, barndikter och egna texter. Det ska läsas både i klassen och hemma.

Presentation

Planeringen avser en intensiv lästräning under sju - tio veckor för att stärka elevers läsförmåga och intresse att läsa.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse och för att läsa.

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Undervisning

Eleven kommer att arbeta med olika uppgifter för att utveckla:

  • ordavkodning

  • läsflyt

  • läsförståelse

  • lässtrategier

Eleven kommer att arbeta enskilt tillsammans med en resurspedagog i 20-30 minuter varje dag under fyra veckor.

Varje dag får eleven en läxa att träna till nästa dag. Den består av en bok att lästräna i och en sönderklipptmening som eleven ska lägga.


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Matriser i planeringen
God läsutveckling, del 1
God läsutveckling, del 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback