Skolbanken Logo
Skolbanken

Digital programmering

Tunaparkens förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 29 januari 2020

MÅL: -Att barnen ska få lära sig & få förståelse för hur digital programmering fungerar och hur de behöver gå tillväga för att få roboten att komma till sitt mål.

 

Vad?
-Att programmera med hjälp av digitala verktyg och få kunskaper om hur programmering går till.

Hur?
-Barnen får i mindre grupper (ca 4 st) programmera BlueBot från start till mål med hjälp av instruktioner av barnskötaren. Under tidens gång diskuterar vi robotens funktioner och varför vi människor behöver göra på ett visst sätt för att roboten ska komma fram till sitt slutmål. Barnen får komma med frågor, tankar och idéer.
-Barnen får programmera fritt och göra egna banor.

Varför?

Ge barnen ett sätt att tänka, lösa problem, hitta lösningar och närma sig digital programmering på ett lekfullt och lystfyllt sätt.

Material:
-BlueBot
-Bilder på planeter

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback