Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Statistik år 6.

_testskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Statistik handlar om att samla in data och information, och sedan analysera och utvärdera den. Man gör detta för att kunna förstå det man studerar och även kunna förutsäga framtida händelser, till exempel hur ett politiskt val kommer att gå.

Målet med undervisningen

I arbetsområdet Statistik ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i att,

- kunna läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram,

- kunna rita och redovisa fakta i ett stapeldiagram och linjediagram,

- kunna räkna ut medelvärde.

- kunna lösa uppgifter med typvärde och median

Såhär ska vi arbeta

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar och praktiska övningar som vi även kopplar till vardagliga situationer. Vi kommer att lösa olika uppgifter tillsammans på tavlan och prata om vad det är vi gör. Du kommer att få arbeta med uppgifter i boken.

Detta ska bedömas


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Matriser i planeringen
MATEMATIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter