Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Samhällskunskap 05C

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Området behandlar: media, lag och rätt.

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med bland annat media. Vi kommer att titta på vad massmedia är samt hur det används och tiolkas i samhället. Vilka medier använder vi, samt hur bra/dåliga är våra kunskapskanaler. Det andra arbetsområdet som är lite större avser lag och rätt i Sverige. Vi kommer titta närmare på vad brott är. hur de bekämpas, hur det går till i en domstol osv. 

Konkreta mål:

Området media kommer att mynna ut i en skriftlig inlämningsuppgift. Lag och rätt kommer att examineras med ett skriftligt prov. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

uttrycka dig i tal och skrift. Både i uppgifter, prov samt under lektionstid. 

Undervisning:

Undervisningen kommer bestå av bland annat  lärargenomgång, filmer, arbetsmaterial samt ev besök i tingsrätten. 

 

Området media examineras genom en inlämningsuppgift.
Området lag och rätt examineras genom ett skriftligt prov i kombination med muntlig aktivitet och eget arbete under lektionstid. 

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Litet test: Från brott till straff
Litet test: Rättsväsendet
Granska en app